Olieafscheider informatie

Olieafscheiderinstallatie, toepassingen:

Een olieafscheiderinstallatie is bedoeld voor de verwijdering van minerale oliën en vetten en bezinkbare delen (slib) uit afvalwater. Deze afvalstoffen mogen niet op de riolering of oppervlaktewater geloosd worden en dienen uit het afvalwater afgescheiden te worden.

Doordat een olieafscheider zowel aan in- als uitlaatzijde een stankslot heeft, blijven de vluchtige brandgevaarlijke dampen afkomstig van bv. afgescheiden fossiele brandstoffen in de afscheider gevangen en kunnen deze zich niet verzamelen in het achterliggende rioolstelsel, wat explosiegevaarlijke situaties in het riool voorkomt.


Olieafscheiders worden onder andere toegepast bij:

- tankstations
- garagebedrijven
- werkplaatsen
- busstations
- autowasstraten / carwash
- wasplaatsen, spuitplaatsen
- overslagplaatsen van fossiele brandstoffen
- laad-en loskuilen
- parkeerplaatsen
- terreinafwatering
- transformatorhuizen
- langs wegen.

Deze bedrijven en instanties zijn vanwege de wet milieubeheer vergunningsplichtig en daarmee vaak verplicht in een olieafscheiderinstallatie te voorzien.


De werking van een AQUAFIX olieafscheiderinstallatie:

De AQUAFIX olieafscheider werkt zonder mechanische- of elektrische componenten, volgens het gravitair afscheidingsprincipe. Vaste deeltjes in het afvalwater (slib) die zwaarder zijn dan water zullen bezinken en lichte deeltjes zoals vetten en oliën zullen opdrijven. Met het plaatsen van het optionele coalescentiefilter wordt de afscheiderwerking vergroot doordat het filter de fijne oliedruppeltjes, die niet gravitair afscheiden, alsnog uit het afvalwater filtert. Het oliehoudend afvalwater wordt via de inlaat onder vrij verval in de afscheider gevoerd. De inlaatkamer vertraagt de waterstroom en zorgt voor een gelijkmatige doorstroming van de put. In deze rustige stroming van inlaat naar uitlaat zal het slib bezinken en in de slibvangzone onder in de put een sliblaag vormen. De lichte oliën en vetten zullen opdrijven en aan het wateroppervlak een drijflaag vormen (van het water afscheiden). Het gezuiverde afvalwater verlaat tenslotte door een uitstroomopening onder in de put via de uitlaat de afscheider. Na een olieafscheider dient altijd een controleput voorzien te worden, waar de controlerende instanties monsters kunnen nemen van het gezuiverde afvalwater.

Olieafscheider normen & regelgeving volgens de Europese wetgeving:

Sinds 2006 zijn de nationale regelgevingen vervangen door een Europese regelgeving welke van toepassing is in geheel Europa. Hiermede zijn alle oude normeringen die nationaal van kracht waren vervallen.

Voor olieafscheiders is de Europese norm van kracht de EN858-1 (met verwijzingsblad A1) en de EN858-2. Vanaf 1 september 2006 dienen alle olieafscheider installaties hieraan te voldoen en voorzien te zijn van een CE-markering. Vanaf 1 juli 2013 dient de CE- markering uitgebreid te zijn met een Declaration Of Performance (DOP). De Declaration Of Performance (DOP) geeft aan welke eisen het product dient te voldoen en welke testrapporten beschikbaar zijn voor het betreffende product. AQUAFIX heeft haar olieafscheider programma op de werking laten testen bij het keuringsinstituut LGA-TÜV Rheinland in Duitsland. Dit is een geaccrediteerde instelling welke gespecialiseerd is in dergelijke systemen. Uit deze testen is een restuitstoot gekomen, deze restuitstoot vermelden wij als emmisie in documentatie en toont aan dat de olieafscheider onder de zwaarste omstandigheden  buitengewoon goed functioneert.

 

Een olieafscheider installatie voldoet alleen als deze:

• Van voldoende capaciteit is (berekend vlg. EN858-2).

• Het systeem is uitgevoerd en werkt (vlg. EN-858-1).

• Tijdig door de erkende instanties wordt onderhouden en leeggezogen.

 

EN858-1 & EN858-2 in combinatie met een CE markering, EC Declaration Of Performance (DOP) & LGA TÜV Rheinland attest geeft u als gebruiker de zekerheid van een goed functionerend systeem.


Olieafscheiders beton van hoge kwaliteit tegen zeer scherpe prijzen:

AQUAFIX staat garant voor een hoge kwaliteit betonnen afscheiders. De behuizing van de betonnen afscheider bestaat uit een monolitisch gestorte, waterdichte betonput, welke voorzien is van een afdekplaat. De afscheider is geproduceerd van hoogwaardig beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3, een omgevingsklasse EA3 en heeft een waterdichte verbinding tussen de put en de afdekplaat d.m.v. een mof/ spie verbinding (met toepassing van een meegeleverde SBR afdicht topring). De behuizing is voorzien van een KIWA certificaat op basis van BRL5070.

De slib- en olie seperatiezone zijn hydraulisch geoptimaliseerd, waardoor de afscheiderbehuizing compact is en alsnog een hoog rendement behaalt kan worden. Inwendig is de afscheider voorzien van een hoogwaardige oliebestendige twee componentencoating (bij de 230 serie) en optioneel uit te voeren met een HDPE lining. De inbouwdelen van de afscheider zijn geproduceerd van hoogwaardig en duurzaam KOMO gecertificeerd Polyethyleen (PE). Standaard worden de afscheiders geleverd met een BEGU afdekking verkeersklasse B125 kN., optioneel is de afscheider uit te voeren met een afdekking verkeersklasse D400 kN.

Het coalescentiefilter bij een klasse I uitvoering is eenvoudig uitneembaar, voor eventuele reiniging. Het coalescentiefilter is gesitueerd om de uitlaatkamer waar de geoptimaliseerde vlotterafsluiter is gesitueerd, welke standaard in een klasse I & II afscheider isingebouwd. Het rendement bij gebruik van een coalescentiefilter is <5mg/liter.

Een betrouwbare afscheider welke onder de hoogst mogelijke omstandigheden is getest in keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland op de werking. De afscheider is geheel geproduceerd en ontworpen conform de EN858 normeringen en voorzien van een CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP). Door de compacte behuizing en productie & transport in eigen beheer kan AQUAFIX deze EUROMAL+ afscheiderlijn zeer voordelig geprijsd op de markt brengen.


De prijs van een olieafscheider:

Aquafix ontwikkeld en produceert olieafscheiders in eigen fabriek, hierdoor kunnen er olieafscheiders van hoge kwaliteit tegen zeer scherpe prijzen worden aangeboden. Neemt u contact op met Aquafix om uw olieafscheiderinstallatie gratis te laten berekenen.

AQUAFIX MILIEU, DE GROOTSTE AFSCHEIDERFABRIKANT VAN DE BENELUX!

Klik hier voor het complete programma Aquafix olieafscheiders
Klik hier voor het complete programma Aquafix coalescentieafscheiders

Video's