Pomp en put keuze

 

Welke pomp & put keuze?

Naast de levering van waterzuiveringsinstallaties levert AQUAFIX ook diverse systemen voor het transport van zowel schoon- als afvalwater.

U moet hierbij denken aan het transporteren van afvalwater naar een hoger gelegen riool of het verpompen van afvalwater door persleidingen met een geringe diameter over grote afstanden. Met de door U aangegeven gegevens kan AQUAFIX een pompselectie en een leidings berekening uitvoeren zodat U de juiste pompkeuze kunt maken.

AQUAFIX heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een gedegen leverancier van pompsystemen in de BENELUX en heeft zelfs een eigen servicedienst, mogelijkheden voor het afsluiten van een onderhouds en 24 uurs contract en een ervaren advies/verkoop dienst welke U met raad en daad terzijde zal staan.

Aquafix Service & onderhoud  

___________________________________________________________________________________________

Voordat ons verkoopteam U kan adviseren zijn enige punten belangrijk om alvast te weten:

• Wat gaat U verpompen?
Bijv. : fecaliën water, schoonwater, drainagewater, terrein(afval)water, afvalwater zonder fecaliën.

• Wat is de toepassing?
Bijv. : huishoudens, restaurant, hotel, industriël, campings, terreinafwateringen, etc.

• Hoeveel wordt er geloosd?
Bijv. : hoeveel personen maken gebruik van de toestellen, hoe groot is het terrein, etc.

• Zijn er bijzonderheden?
Bijv. : lozingen van chemicaliën, zwembaden, periodieke lozingen, etc.

• Hoeveel meter moet het worden verpompt, zowel horizontaal als verticaal?

• Waar wordt het op geloosd?
Bijv. : vrij verval riool, drukriool (hoeveel druk heerst hier), bestaande put, open water, etc.

• Is er al een persleiding aanwezig?
Bijv. : Zo ja, welke diameter, welke wanddikte, hoeveel bochten of andere opstakels in de leiding.

• Is op de locatie 230 V of 400 V aanwezig?

• Wat is de hoogte van de aansluitdiepte van de inkomende leiding van de pompput?

• Komt er verkeer over de put, waar deze gesitueerd is?

geïsoleerde pompput Scheepvaartmuseum Amsterdam Aquafix

curve-tp70 Aquafix  

___________________________________________________________________________________________

Welke pomp keuze?

AQUAFIX heeft diverse pompen in haar programma, met verschillende capaciteiten van 5 m3/h tot ca. 2600 m3/h, van 0,2 kW tot 500 kW. Geschikt voor een grote diversiteit van toepassingen.

De waaier en de vrije doorlaat van de pomp geven al een goed beeld van de toepassing weer.

Vuilwater dompelpomp Aquafix  

___________________________________________________________________________________________

 

Vortex waaier

Vrijstroom waaier, voor met vaste of vezelachtige stoffen vervuild (afval) water, als ook gashoudend afvalwater.

Gesloten éénkanaalwaaier

Voor vervuild en modderig afvalwater met vaste en lange vezellige bestandsdelen dat over een grote afstand verpompt dient te worden.

Gesloten meerkanaalwaaier

Voor vervuild en modderig afvalwater met vaste bestandsdelen dat over een  grote afstand verpompt dient te worden.

 

___________________________________________________________________________________________

De vrije doorlaat, in combinatie met de juiste waaier type en de kracht (aantal kW), bepalen uiteindelijk de toepassing van de dompelpomp.

Bijvoorbeeld: een pomp met een vrije doorlaat van 10 mm. en een motorvermogen van 2,0 kW is niet geschikt voor fecaliën houdend afvalwater, een pomp met een vrije doorlaat van 50 mm. en een motor van 1,3 kW. zou afhankelijk van de situatie wel geschikt kunnen zijn icm fecaliën houdend afvalwater.

De opvoerhoogte van de pomp:
Zowel verticaal alszijnde horizontaal geven weer hoeveel druk de pomp moet geven, hierin is de diameter van de persleiding zeer belangrijk. Een persleiding welke te klein gekozen zal worden geeft te veel snelheid in de leiding en zal de pompmotor te zwaar belasten.

Aquafix adviseert u graag bij de juiste keuze van pomp & put.

Explosietekening Aquafix pomp VDO systeem  

 

___________________________________________________________________________________________

Nog meer informatie ?

___________________________________________________________________________________________

Video's