img-hwa-box-sbmini2

HWA-BOX SB mini

770.810.32

205 liter

  • img-hwa-box-sbmini2
  • img-hwa-box-sbmini

Korte product omschrijving:
HWA-BOX SB mini bruto inhoud 205 liter.

* Grote partijen, extra korting ? *
Bel Aquafix: 0297-262929

Het blok heeft de volgende eigenschappen:
• Polymere bufferelementen met hoge opslagcoëfficiënten van 95% (type S), komt overeen met 950 liter hemelwater in 1 m³ ruimtevolume.
• Compact en innovatief bufferblok, dat bij hoge eisen voor wat betreft inbouwdiepte en statische veiligheid ook als hoogbelastbare uitvoering kan worden geleverd.
• Geïntegreerd verdeel-, inspectie- en spoelkanaal met spoelbare zone en getrapte sleuven voor optimale waterverdeling.
• Type S (standaard) belastbaar tot SLW 60.
• Type H (heavy duty) voor de hoogste eisen voor wat betreft veiligheid en belastbaarheid.
• Aansluiting DN110 / 160 / 200 via frontrooster mogelijk.

De voordelen:
• Uitgebreid totaalsysteem met alle noodzakelijke componenten voor box- en toplaag box wadi's.
• Geïntegreerd verdeel-, inspectie- en spoelkanaal met 120 bar spoelbare afzettingszone en getrapte sleuven voor optimale waterverdeling.
• Bij meerlaagse inbouw vastzetten van de lagen met borgnokken.
• Hoge belastbaarheid maakt inbouw ook onder extreme omstandigheden mogelijk.
• Duurzame, onbeperkte functionaliteit.
• Ontlasting van het rioolstelsel dankzij tussenopslag.


Afkoppeling hemelwater:
De groei van onze steden dwingt de netbeheerders meer aandacht te besteden aan de afvoer van water, afvalwater en hemelwater. De afgelopen jaren zijn de regenbuien intensiever geworden, er valt niet meer regen, maar dezelfde regen hoeveelheid valt in een kortere periode.


De bestaande rioleringen (gemengd rioolstelsel) van steden zijn niet berekend op deze hoeveelheid regenval welke in een korte periode valt, wat tot gevolg heeft dat rioleringen, straten, kolken, rioolputten zullen overstromen en kelders, woonhuizen, bedrijfspanden, garages, etc. onder water zullen lopen. Met als uiteindelijk gevolg dat het oppervlaktewater vervuild kan raken.


Om dit probleem op te kunnen lossen wordt er gebruik gemaakt van een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater (droogweerafvoer, DWA) en het regenwater (regenwaterafvoer, RWA of HWA (hemelwaterafvoer) worden door twee aparte rioolstelsels afgevoerd. De droogweerafvoer wordt geleid naar de afvalwaterzuivering
(RWZI), de regenwaterafvoer wordt geleid, eventueel via een lokale zuiveringsinstallatie (lamellenafscheider of coalescentieafscheider) naar het oppervlakte water.


Dit (verbeterd) gescheiden rioolstelsel kent als nadeel dat het regenwater te snel afgevoerd kan worden naar het oppervlakte water, met tot gevolg dat het waterpeil in het oppervlakte water kan gaan stijgen, met kans op de nodige overlast. Ook daalt de gemiddelde grondwaterstand, waardoor erin droge periodes onvoldoende water beschikbaar is voor planten, bomen en gewassen, maar ook kunnen er scheuren ontstaan in de constructies van fundamenten van panden.


Om al deze problemen het hoofd te bieden kan het regenwater terug gebracht worden naar het grondwater. Hierdoor kan de grondwaterstand weer op peil gebracht worden en worden meren, sloten en rivieren ontlast. Het regenwater dient te worden geïnfi ltreerd in de bodem, infi ltratie van regenwater. Om een drassige grond te voorkomen dient dit regenwater geleidelijk terug gebracht te worden in de bodem. De oplossing is een infi ltratiesysteem, de inhoud en de grote van het systeem is afhankelijk van een aantal factoren:
• Wat is de grondwaterstand terplaatse?
• Wat is de waterdoorlatendheid van de bodem (K-waarde)?
• Komt er verkeersbelasting over het systeem heen?
• Wat is de bergingseis van de gemeente?


Aquafix infiltratiesystemen:


Een infiltratievoorziening wordt normaliter voorafgegaan door een blad/slib/zandvanger. Deze beschermd het systeem tegen dichtslibben van binnenuit. Echter er kan altijd een restuitstoot blijven welke toch door stroomt het systeem in en welke in de loop van de jaren alsnog voor een sliblaag zorgt, waardoor na enkele jaren het systeem toch kan dicht slibben. Veel infiltratie voorzieningen zijn dusdanig opgebouwd, dat deze na enkele jaren niet geheel gereinigd kunnen worden en ook niet geheel inspecteerbaar zijn. Aquafix heeft
de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van infiltratie en bied u een compleet pakket infi ltratievoorzieningen aan.
Systemen welke prijstechnisch gunstig zijn tot de absolute top producten uit dit segment.


Aquafix levert een compleet programma om uw infiltratieproject succesvol te maken:
• Infiltratie straatkolken (in de materialen beton, PVC en PP).
• Infiltratie trottoirkolken (in de materialen beton, PVC en PP).
• Afvoergoten (polyesterbeton, glasvezelversterkt beton, prefab beton, kunststof (PP/PE).
• Infiltratie pompputten.
• Buffersystemen.
• Infiltratie putten.
• Inspectie / Controleputten.
• Bladvangers, zandvangers & slibvangers.
• Zakputten / sterfputten.
• Olie-/benzineafscheiders.
• Coalescentieafscheiders.
• Lamellenafscheiders.

Toon de volledige productomschrijving »

Product type

Infiltratie


Algemeen

Product naam:

HWA-BOX SB mini

Product type:

SB mini

Materiaal:

Hoogwaardig kunststof (PP, polypropyleen)

Hoogte minimaal (uitwendig):

600 mm.

L x B (uitwendig):

600 x 600 mm.

Schrijf een recentie:


Naam:

E-mailadres:


Rating :

Ster Ster Ster Ster Ster

Recensie:

Gerelateerde artikelen