Materiaal keuze

  •  

Waaier keuze

  •  

Spanning

  •  
  •  

Schakeling Aan/uit

  •  
  •  

Max. capaciteit m3/h

Max. opvoerhoogte mwk

Prijs €

Versnijdende afvalwater dompelpomp

De snijwerk dompelpompen voor vuilwater/afvalwater en fecaliën.
Voor de afvoer van afvalwater met geringe leiding diameter, grote opvoerhoogte bij relatief gering debiet, systemen met waterafvoer via persleiding in topografisch lastige gebieden. Het snijwerk verkleint de vaste stoffen in het afvalwater in een fractie van een seconde zodat voor het leidingwerk kunststofbuizen met een diameter vanaf 1 1/2“ kunnen volstaan.
Dit zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing op het materiaal en bij de aanleg van een afvalwateringssysteem.