Het Aquafix Kroningsdeksel !

[UPDATE] AQUAFIX PRESENTEERT MET TROTS HET KRONINGSDEKSEL [UPDATE]
For an English translation scroll down.

Aquafix Milieu heeft dit kroningsdeksel speciaal ontwikkeld ter gelegenheid van onze troonswisseling van 30 april 2013. Het kroningsdeksel wordt in een beperkte oplage door ons geproduceerd ter herinnering aan deze memorabele speciale gebeurtenis.

Alle gemeenten in heel Nederland krijgen kosteloos een exemplaar met een goudkleurig kroontje ter beschikking gesteld. De bedoeling is dat dit deksel op het dorps- of stadsplein geplaatst wordt als aandenken aan deze unieke belevenis.

De kroningsdeksels (of Koningsdeksel) en losse randen zijn ook extra te bestellen (Zie de bestelbon). Van ieder los verkocht kroningsdeksel gaat Euro 5,- naar KiKa voor de bouw van het Prinses Máxima Centrum te Utrecht, het grootste kinderkankercentrum van Europa.

Aquafix putafdekking met een dagmaat van Ø 520 mm, van gietijzer/beton met massief gietijzeren ‘kroningsdeksel’ voorzien van een SBR rubber voor een rammelvrije oplegging. Deksel geschikt voor verkeersklasse D. 400kN vlg. NEN-EN124. De putrand is in verschillende hoogten leverbaar, te weten 120 mm, 170 mm en 240 mm.

Voor meer informatie over het "Kroningsdeksel" klik hier. Like www.facebook.com/kroningsdeksel en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van dit unieke deksel !
STEUN KiKa niet alleen met de deksel maar ook privé ! klik hier.

Of neem contact op met Aquafix in Mijdrecht: Tel. (0031) 0297-262929

UPDATE 6-4-2013:
Met veel media aandacht is het eerste Kroningsdeksel afgelopen donderdag geplaatst in de Gemeente de Ronde Venen. Aquafix haalde zelfs het radio 1 journaal van de NOS.

Burgemeester Divendal heeft met trots het eerste deksel in ontvangst genomen en geplaatst in de Dorpsstraat in Mijdrecht. De komende maand zullen alle gemeenten in Nederland kostenloos een exemplaar ontvangen. We hebben vele aanvragen ontvangen van gemeenten, bedrijven, particulieren en zelfs uit het buitenland voor een Kroningsdeksel. Uit de opbrengst van elk verkocht Kroningsdeksel, wordt Euro 5,- overgemaakt naar KiKa voor de bouw van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Bekijk onderstaande videobeelden/berichten van het eerste Kroningsdeksel:
SBS Hart van Nederland.
Telegraaf/Novum nieuws
NOS
Telegraaf.nl
Metro Nieuws
Spits
Reformatorisch Dagblad
Nieuwsblad.be (België)
Showbizzsite.be (België)
TV Noordholland (Enkhuizen)

LINDA Magazine
LOO-tv
Radio Decibel
De Rekenkamer (KRO)

UPDATE 8-4-2013:
Gemeente Vught, Gemeente Valkenburg (L) en Gemeente Diemen hebben maandagochtend enthousiast de eerste Kroningsdeksels in ontvangst genomen. (zie foto)

UPDATE 24-4-2013:
Bijna alle gemeenten hebben het Kroningsdeksel in ontvangst genomen. Ze worden geplaatst op de mooiste pleinen van Nederland. Zo ligt er één op De Dam in Amsterdam, onder de Dom toren in Utrecht en vele Kroningsdeksels krijgen een prominente plek voor het stadhuis. De vele berichten op o.a. Twitter en Facebook maken het Kroningsdeksel echt tot een memorabel aandenken voor de komende Troonswisseling, die zelf reikt tot in China, waar een Kroningsdeksel wordt geplaatst bij de Nederlandse Ambassade.

De komende dagen zullen wij ook proberen de laatste gemeenten te voorzien van het Kroningsdeksel.

MEDIA:
Op de televisie wordt er ook de nodige aandacht aan besteed. Van de lokale tv zenders, o.a. de lokale omroep van Tiel, RTV Utrecht, RTV Noord Holland tot aan de landelijke omroepen zoals SBS6 en op donderdag 25 april de uitzending op Nederland 3 om 20:25 uur van De Rekenkamer bij de KRO. Dit laatste programma geeft een inkijk in de fabriek waar het Kroningsdeksel wordt gemaakt tot aan de plaatsing van het Kroningsdeksel in De Dam in Amsterdam.

Zelfs de buitenlandse pers besteed er aandacht aan, zo zijn wij al geïnterviewd door de ZDF (Duitse TV zender) een Frans persbureau en diverse Belgische media.

Maar ook veel, heel veel plaatselijke, regionale en landelijke kranten besteden aandacht aan het Kroningsdeksel. Veel berichten vindt u terug op onze facebookpagina (www.facebook.com/kroningsdeksel).

FOTO'S:
Veel foto's krijgen wij toegezonden van gemeenten die één of meerdere deksels hebben geplaatst en zelfs in de nabijheid van een Aquafix vetafscheider of olieafscheider. Deze foto's waarderen wij zeer !

Heeft u zelf foto's of videobeelden van het Kroningsdeksel ? We plaatsen deze graag, verzend deze naar info[at]aquafix.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, foto's, media aandacht etc. volg ons via Facebook. Klik op 'vind ik leuk' op www.facebook.com/kroningsdeksel en u ontvangt elke update in uw facebook account ! Of volg ons via Twitter www.twitter.com/kroningsdeksel 

Team Aquafix Milieu

English translation:

AQUAFIX PROUDLY PRESENTS THE “CORONATION COVER”

Aquafix Milieu has designed this Coronation Cover especially for the occasion of the succession on April 30th 2013. The Coronation Cover is produced in a limited edition as a recollection to this memorable special occasion.

All congregations in Holland will receive a copy with a golden crown free of charge.

The intention is that this cover will be placed in the village- or townsquare as a remembrance of this unique event.

The Coronation Covers (or Kings covers) and loose frames can be ordered also. (see order form)
Of every single sold Coronation Cover Euro 5,-- will be transferred to KiKa on behalf of the construction of the Princess Maxima Centre, the largest childs cancer centre of Europe.

Aquafix manhole covers with a clear width of Ø 520 mm. made out of cast iron/concrete including the solid cast iron “Coronation Cover” provided with a SBR rubber for a “rattlefree” bearing. The cover is suitable for traffic class D. 400 kN. according to NEN-EN124.

The wellhead is available in different heights, namely 120 mm., 170 mm. and 240 mm.

For more information about the “Coronation Cover” click here Like www.facebook.com/kroningsdeksel and keep up to date about the developments of this unique cover !

SUPPORT KiKa not only with the cover but also private ! click here. Or contact Aquafix in Mijdrecht: Tel (0031) 0297-262929

UPDATE 6-4-2013:
With lots of media attention the first Coronation Cover was installed last Thursday in the Dorpsstraat in the congregation De Ronde Venen. Aquafix even made it to Radio 1 news bulletin of the NOS.

Mayor Divendal proudly received the first cover and placed it in the Dorpsstraat in Mijdrecht.

Next month all congregations in Holland will receive a copy free of charge.
We have received many requests for the Coronation Cover from congregations, companies, individuals and even from abroad.
Out of the revenues of every sold Coronation Cover Euro 5,-- will be transferred to Kika on behalf of the construction of the Princess Maxima Centre in Utrecht.

Watch video images of the first Coronation Cover here below.

SBS Hart van Nederland
Telegraaf/Novum nieuws

Do you have pictures or video images of the Coronation Cover ? We gladly post them, please send these to info[at]aquafix.nl

Would you like to be kept up to date about all developments, pictures, media attention etc.

Follow us on facebook. Click on: “Like” on www.facebook.com/kroningsdeksel and you will
receive every update on your facebook account

Team Aquafix Milieu

 

Video's


Terug naar nieuwsoverzicht