Nieuws

Nieuwe normen voor Vetafscheiders do 31 aug 2006

Sinds 1 september 2006 zijn de normen voor vetafscheiders gewijzigd. De NEN 7087 voor vetafscheiders is gewijzigd in de nieuwe norm NEN-EN 1825. Vanaf 1 september 2006 is een ieder verplicht deze door de overheid opgelegde nieuwe Europese normen te hanteren. U dient er op te letten dat het advies, dat de afscheiderleveranciers U geven, berekend is conform deze nieuwe NEN-EN normen.

Lees meer....

Nieuwe normen voor olie-/benzineafscheiders do 31 aug 2006

Vanaf 1 september 2006 is de regelgeving voor Olie-/benzineafscheiders gewijzigd. De oude normen DIN 1999 en NEN 7089 zijn per deze datum vervallen en hier is de nieuwe Europese norm NEN-EN 858 voor in de plaats gekomen.

Lees meer....