Infiltratiekratten

Algemene informatie, afkoppeling hemelwater.

De groei van onze steden dwingt de netbeheerders meer aandacht te besteden aan de afvoer van water, afvalwater en hemelwater. De afgelopen jaren zijn de regenbuien intensiever geworden, er valt niet meer regen, maar dezelfde regen hoeveelheid valt in een kortere periode.

 

De bestaande rioleringen (gemengd rioolstelsel) van steden zijn niet berekend op deze hoeveelheid regenval welke in een korte periode valt, wat tot gevolg heeft dat rioleringen, straten, kolken, rioolputten zullen overstromen en kelders, woonhuizen, bedrijfspanden, garages, etc. onder water zullen lopen. Met als uiteindelijk gevolg dat het oppervlaktewater vervuild kan raken.

 

Om dit probleem op te kunnen lossen wordt er gebruik gemaakt van een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater (droogweerafvoer, DWA) en het regenwater (regenwaterafvoer, RWA of HWA (hemelwaterafvoer) worden door twee aparte rioolstelsels afgevoerd. De droogweerafvoer wordt geleid naar de afvalwaterzuivering (RWZI), de regenwaterafvoer wordt geleid, eventueel via een lokale zuiveringsinstallatie (lamellenafscheider of coalescentieafscheider) naar het oppervlakte water.

 

Dit (verbeterd) gescheiden rioolstelsel kent als nadeel dat het regenwater te snel afgevoerd kan worden naar het oppervlakte water, met tot gevolg dat het waterpeil in het oppervlakte water kan gaan stijgen, met kans op de nodige overlast. Ook daalt de gemiddelde grondwaterstand, waardoor erin droge periodes onvoldoende water beschikbaar is voor planten, bomen en gewassen, maar ook kunnen er scheuren ontstaan in de constructies van fundamenten van panden.

 

Om al deze problemen het hoofd te bieden kan het regenwater terug gebracht worden naar het grondwater.

Hierdoor kan de grondwaterstand weer op peil gebracht worden en worden meren, sloten en rivieren ontlast.

Het regenwater dient te worden geïnfiltreerd in de bodem, infiltratie van regenwater. Om een drassige grond te voorkomen dient dit regenwater geleidelijk terug gebracht te worden in de bodem. De oplossing is een infiltratiesysteem, de inhoud en de grote van het systeem is afhankelijk van een aantal factoren:

 

  • Wat is de grondwaterstand terplaatse?

  • Wat is de waterdoorlatendheid van de bodem (K-waarde)?

  • Komt er verkeersbelasting over het systeem heen?

  • Wat is de bergingseis van de gemeente?

Bekijk het hele programma infiltratiesystemen.

Sikkofix infiltratiebox  


sikkofix-box-blauw  

sikkofix-box-c3-f-frontaal  sikkofix-box-c3-f-frontaal4

 

___________________________________________________________________________________________

Aquafix infiltratiesystemen:


Een infiltratievoorziening wordt normaliter voorafgegaan door een blad/slib/zandvanger. Deze beschermd het systeem tegen dichtslibben van binnenuit. Echter er kan altijd een restuitstoot blijven welke toch door stroomt het systeem in en welke in de loop van de jaren alsnog voor een sliblaag zorgt, waardoor na enkele jaren het systeem toch kan dicht slibben. Veel infiltratie voorzieningen zijn dusdanig opgebouwd, dat deze na enkele jaren niet geheel gereinigd kunnen worden en ook niet geheel inspecteer baar zijn. Aquafix heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van infiltratie en bied u een compleet pakket infiltratievoorzieningen aan. Systemen welke prijstechnisch gunstig zijn tot de absolute top producten uit dit segment.

 

Bekijk hier alle specificaties van het Aquafix Infiltratiekrat

   4kratten-totaal3

___________________________________________________________________________________________


Wij bereken gratis het aantal infiltratiekratten welke u benodigd heeft:


___________________________________________________________________________________________


Project Sikkofix infiltratiekratten, van de levering tot de oplevering:

Aquafix levert de infiltratiekratten Sikkofix

 

De bodem wordt klaar gemaakt voor de plaatsing van de infiltratiekratten Sikkofix

 

Aanbrengen aansluitfront platen infiltratieboxen Sikkofix

 

Ingraven van de infiltratieboxen Sikkofix

 

Klaar voor de nieuwe bestrating Infiltratiesystemen

   

 

   Plaatsing van de infiltratiekratten Sikkofix

 

   Omsluiten van het geotextiel om de infiltratiekratten Sikkofix

  

  Oplevering Infiltratiesystemen Sikkofix Aquafix

 

  Geschikt voor zware belasting Sikkofix

Infiltratiekratten Infiltratie Infiltratiesystemen Sikkofix Aquafix

___________________________________________________________________________________________

 

Bekijk hier alle product eigenschappen van de Aquafix infiltratiekratten: